Steve Hurlburt - Member # 242072 - Squadron: FL - 78 - Valparaiso